Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC BỒNG LAI

Địa chỉ: Thôn Bồng Lai- xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Bà  Lê Thị Thanh Mai– Chức vụ: Hiệu trưởng

Điện thoại: 02633844501 

Email: thbonglai@gmail.com