Kế hoạch dạy học

Tháng Chín 9, 2017 9:12 sáng

 

 

 

IMG_0019

 

Tuần 9                             Thứ  sáu  ngày 16 tháng 10 năm 2015

Lớp 5

Giáo dục thể chât

Bài 11: Động tác chân

    Trò chơi “ Dẫn bóng”

 

 

  1. Mục tiêu:

-Ôn tập 2 động tác vươn thở và tay,  học động tác chân của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi Trò chơi dẫn bóng

-Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay và chân. Chủ động tham gia chơi trò chơi.

– Tích cực học tập rèn luyện hợp tác có hiệu quả

  1. Dụng cụ và sân bãi:

– Chuẩn bị sân bãi

-1 cái còi, 4 quả bóng, tranh động tác chân.

III. Các hoạt động dạy học:

1/ Hoạt động cơ bản

1.1/ Khởi động

-Việc 1: Lớp báo cáo giáo viên

      -Việc 2: Giáo viên nhận lớp, giao nhiệm vụ

-Việc 3: Ban HTHD điều khiển khởi động các khớp

1.2/ Ôn tập – Kiểm tra hoạt động ứng dụng

-Việc 1: Kiểm tra 2 động tác vươn thở và tay ( 2 – 3 HS)

-Việc 2: Ôn hai động tác vươn thở và tay

+ Ban HT điều khiển cả lớp tập liên hoàn hai động tác 1-2 lần

    1.3/ Động tác chân

       -Việc 1: Quan sát tranh – tìm hiểu các nhịp của động tác (3 phút)

Động tác chân gồm:

….nhịp ?   Tư thế cơ bản……?

Nhịp 1:….                                             Nhịp 5:….

Nhịp 2:….                                             Nhịp 6:….

Nhịp 3:….                                             Nhịp 7:….

Nhịp 4:….                                             Nhịp 8:….

-Việc 1: HS làm mẫu – lớp quan sát