Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC BỒNG LAI

Địa chỉ: Thôn Bồng Lai- xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Bà  Lê Thị Thanh Mai– Chức vụ: Hiệu Trưởng

Điện thoại: 02633844501. 

Email:Phuongthuy902@gmail,com